DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CẦU ĐƯỜNG TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG

Giới thiệu về Asico

Công ty cổ phần tư vấn ASICO Việt Nam (ASICOSULT) được thành lập từ tháng 6 năm 2009 với sự cộng tác của nhiều chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực Tư vấn, những người đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm tích luỹ từ chính những công trình do họ thực hiện trên mọi miền đất nước. Việc thành lập ASICOSULT là bước chuyển đổi tất yếu phù hợp với chính sách Quốc gia khuyến khích lĩnh vực tư nhân, phù hợp với xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Xem tiếp ...