Đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây chậm tiến độ

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vừa có kết luận về kiểm tra hiện trường công trình đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Qua kết luận cho thấy, chất lượng công trình về cơ bản đảm bảo nhưng tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch.

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có 2 dự án thành phần do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư mới triển khai được dự án thành phần 2, gồm 6 gói thầu (1A, 1B, 2, 3, 5, 6), còn dự án thành phần 1 chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng. Qua kiểm tra, Hội đồng kết luận nhìn chung chất lượng công trình cơ bản đảm bảo nhưng còn bị chậm tiến độ.

Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang thi công gấp rút.

Cụ thể, các công trình cầu, trong đó hạng mục cọc khoan nhồi đường kính D=2m của cầu Long Thành (gói thầu số 2), kết quả kiểm tra bằng phương pháp siêu âm, nén tĩnh, thí nghiệm nén mẫu kiểm tra cường độ bê tông, Hội đồng nhận thấy chất lượng cơ bản đảm bảo; Các trụ, dầm Super-T, dầm T, bản mặt cầu của các gói thầu cơ bản đạt yêu cầu thiết kế, bề mặt bê tông phẳng, không bị rỗ.

Với phần đường, cụ thể là gói thầu số 3, nhà thầu sử dụng giải pháp gia cố nền bằng bơm hút chân không (VCM) thay thế biện pháp gia cố nền đất bằng cọc xi măng đất (DMM) tại khu vực đất nền có hàm lượng hữu cơ cao là hợp lý. Tại những đoạn tuyến sử dụng biện pháp gia cố nền đất bằng DMM, kết quả thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra sau khi xử lý cho sức chịu tải của cọc xi măng đất đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Hội đồng khuyến cáo một số vị trí công tác đắp nền đường không bằng phẳng, chưa đảm bảo điều kiện thoát nước mặt, nhiều khu vực bị đọng nước ảnh hưởng đến chất lượng nền. Tại phần đường đầu cầu vượt đường sắt thuộc gói thầu số 6, nền đường được đắp cao khoảng 7m với việc sử dụng vật liệu đất đắp có giới hạn dẻo cao (46-47%) rất dễ gây lún tại vị trí này.

Công tác thi công lớp cấp phối đá dăm tại gói thầu số 1 và 3 cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tuy nhiên cần chú ý công tác tưới nước khi lu lèn, độ bằng phẳng và đặc biệt kiểm soát hàm lượng hạt dẹt trong cấp phối đá dăm đáp ứng theo yêu cầu thiết kế.

Trên cơ sở những kết quả kiểm tra trên, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu sớm thực hiện công tắc lắp đặt và tiến hành quan trắc tại các cầu cạn đã thi công xong; tiếp tục công tác quan trắc lún của nền đường tại khu vực đất yếu. Tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng, khắc phục những vấn đề tồn tại trên, đặc biệt chú ý khi thi công lớp subbase, base như: hàm lượng hạt dẹt, độ sạch, độ bằng phẳng,…

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện tại trên gói thầu số 5 vẫn vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Riêng gói thầu 7, 8 thuộc dự án thành phần 1 dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 12/2012 khi được TP.HCM bàn giao xong mặt bằng.

Nguồn : http://giaothongvantai.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *