Supervision Consulting Services

 

Design of road bridges and civil engineering works

Design of post and telecommunication works

Quality Assurance Services

Surveying topography, geology, hydrology

Construction material testing

Với hệ thống máy móc thiết bị và phần mềm thiết kế, khảo sát hiện đại được sử dụng bởi các kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên viên kỹ thuật lành nghề, công ty Asico Việt Nam có tiềm lực lớn về cung cấp dịch vụ khảo sát và thiết kế các loại công trình giao thông, dân dụng từ cấp cao đến phổ thông. Chất lượng dịch vụ đã được khẳng định trên thị trường TVTK bởi các chủ đầu tư và đối tác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *